Dokumenty

Zástupy, přestupy

V případě, že žádáte o přijetí k zápisu do prvního ročníku, využijte prosím Zadost o prijeti k zapisu. Pokud žák přestupuje z jiné školy, je třeba vyplnit Zadost o prestup.a u zájemců o individuální vzdělávání i Žádost o povolení IV. Po přijetí je podepsána oběma stranami smlouva o  vzdělávání a zákonný zástupce vyplní Základní myšlenky JbK_prohlášení rodiče, v případě individuálního vzdělávání Pravidla pro IV v JbK.

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňte prosím Žádost o odklad PŠD a společně s ní dodejte i všechny potřebné náležitosti. Pokud zákonní zástupci nedoloží veškeré potřebné doklady (z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa) do 30 dnů, bude správní řízení přerušeno.

 

Školní vzdělávací program

Vzdělávaní v naší škole probíhá dle ŠVP ZŠ Ježek bez klece – SRaZ v Ježkovi bez klece. K nahlédnutí je zde: ŠVP_JbK_fin

 

Školní řád a prevetnitví program školy

Preventivní program JbK, Školní řád_bez příloh

 

Výroční zpráva

adminDokumenty