Poradna, časté dotazy

Na co se nás často ptáte

Proč by naše dítě mělo nastoupit do Ježka bez klece? V čem se liší od „klasiky“?

Naše škola staví na třech základních principech, kterými jsou svoboda, respekt a zodpovědnost. Myslím si, že to je asi nejzásadnější charakteristika naší školy. Nechceme se připojovat k trendu, který potírá jinakosti a jedinečnosti každého z nás. V Ježkovi se domníváme, že každý je jedinečný, každý si zaslouží být šťastný. Dětem nabízíme, ale nenutíme. Nehrajeme si na to, že všichni umí všechno stejně a ve stejný okamžik – podle nás to není možné a není to pro život samotný potřeba.

O naší škole říkám, že je svobodná tak, jak to naše současná školská legislativa umožňuje. Rozdíly oproti ostatním školám jsou patrné, ale není to o tom, že bychom měli potřebu se vůči někomu vymezovat. Řekla bych, že je v pohodě, že my to máme takto a jinde zase jinak. Ale ať jsem konkrétní…

Naše škola musí splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní předpisy, ale nemusí být cítit školou na sto honů. Snažíme se postupně vytvořit takové prostředí, ve kterém se budou cítit v pohodě úplně všichni členové Ježka. Neuvidíte u nás tedy tradiční třídu s lavicemi, jejímž centrem je tabule a před ní vyučující. Každý si volí jak své pracovní tempo, tak místo. Někdo potřebuje komunikovat, jiný by si zase rád četl v klidu Každý se může přesunout dle svých aktuálních potřeb. Rovněž vyučující není v našem pojetí chápán jako někdo, kdo rozkazuje, přikazuje, úkoluje, odměňuje a trestá. Naopak nabízí, pomáhá hledat cesty. U nás to není o paní učitelce/panu učiteli, u nás jsou děti a dospěláci (průvodci, chcete-li). Pokud by Vám vadilo, že jsme si všichni rovni, že se oslovujeme křestními jmény a tykáme si, že si svou školu společně vytváříme, podílíme se na tvorbě společných pravidel, ve škole si to užíváme, ptáme se, hledáme a nacházíme, nechoďte k nám. Pokud je Vám náš přístup blízký, ozvěte se, rádi se s Vámi setkáme.

 

V jakém věku k Vám může dítě nastoupit?

Naše škola je devítiletá, je tedy určena pro kohokoliv, koho se týká povinná školní docházky. Žáci a jejich rodiče se nemusí bát, že budou muset na konci prvního stupně hledat novou variantu, loučit se se svými kamarády, zvykat si na nové prostředí.

 

Chtěli bychom k Vám zapsat naše dítě. Jak máme postupovat?

Pokud by šlo o přestup, stačí se nám ozvat, nachystáme veškeré dokumenty, původní školu o všem informujeme a vyžádáme si dokumentaci Vašeho dítěte. V případě, že byste chtěli zapsat své dítě do první třídy, je dobré sledovat termíny zápisu do naší školy.

 

Chtěli bychom své dítě vzdělávat doma. Je to možné? Jak probíhá přezkoušení?

Ano, individuální vzdělávání podporujeme a budeme se Vám snažit vycházet maximálně vstříc. Více o individuálním vzdělávání najdete zde http://jezekbezklece.cz/?page_id=552.

Přezkoušení je nutné absolvovat dvakrát do roka. U nás probíhá formou protfoliového hodnocení. Nemusíte mít tedy obavy z celodenního testování a ústního zkoušení. Atmosféra je uvolněná a přátelská.

 

Jak je škola členěna? Kolik máte tříd?

V současné chvíli máme věkově smíšenou skpinku prvního stupně. Akreditaci máme však i pro stupeň druhý. Postupně tedy budeme naplňovat všechny ročníky tak, aby u nás žáci mohli setrvat po celou školní docházku.

 

Jaká je výše školného?

Školné je od školního roku 2015/2016 stanoveno na 3500 Kč měsíčně. Žáci v režimu individuálního vzdělávání platí 3500 Kč za celý školní rok.

 

 

adminPoradna, časté dotazy