Informace a podklady pro kolokvia

Každý žák v režimu individuálního vzdělávání se dvakrát do roka dostaví na kolokvium (přezkoušení), které probíhá formou diskuse nad portfoliem. Kromě portfolia je prosím potřeba do termínu kolokvia vyplnit v Google Clasroom tabulky pro sebehodnocení. A nejpozději týden před vlastním termínem kolokvia vložit do Google Classroom slovní sebehodnocení, které je adresované dítěti a které je tvořeno společně s ním (jedná se v podstatě o dopis adresovaný žákovi, starší žáci píšou sami sobě), a návrh známek.

V JbK máme na prvním stupni následující předměty:

TRIVIUM (čtení, psaní, počítání – matematika, český jazyk a literatura, informační a komunikační technologie), JáMy (sněm, úterní výlety, člověk a jeho svět, osobnostní a sociální výchova), ESTETICKÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA (hudební a výtvarná výchova, člověk a svět práce), TĚLESNÁ VÝCHOVA, ANGLICKÝ JAZYK (RVP ho stanovuje povinně od 3. ročníku).

Na druhém stupni máme zase tyto předměty:

JAZYKY (český jazyk a literatura, jazyky), JáMy (sněm, výchova ke zdraví, dějepis, občanská výchova, osobnostní a sociální výchova), MATVĚDY (matematika, fyzika, chemie, přírodopis), TĚLESNÁ VÝCHOVA, ESTETICKÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA (hudební a výtvarná výchova, člověk a svět práce) a PROJEKT.

V případě potřeby můžete využít i formulář Schůzka nad plánem

Starší verze:

Sebehodnocení_ČJ5, Sebehodnocení_ČJ9, Sebehodnocení ČJ3,5,9_tab, Sebehodnocení M3,5,9_tab, Sebehodnocení ČJ_9, kopie-sebehodnoceni-cj_vse-1, Sebehodnocení M3,5,9_tab, Sebehodnocení F9_tab, Sebehodnocení CH9_tab, Sebehodnocení B9_tab, Sebehodnocení F9, Sebehodnocení CH9, Sebehodnocení B9, Sebehodnocení M3, 5, 9_tab, Sebehodnocení M_3

adminInformace a podklady pro kolokvia