Pro koho je Ježek bez klece

V Ježkovi bez klece se domníváme, že jsme pro všechny děti, ale ne už pro všechny rodiče. U nás se totiž potkáte s dětmi, jejichž rodiče pro ně chtějí nejen svobodné a zodpovědné prostředí, ale kteří jim také touží dopřát radost z učení a poznávání, kterým nevadí, že se děti u nás nesetkají se známkami, tresty, ale třeba ani pochvalami či skrytou manipulací, že u nás panuje srdečná atmosféra, že k sobě přistupujeme se vzájemným respektem…

Ve školním roce 2015/2016 jsme otevřeli věkově smíšenou skupinu prvního stupně, od následujícícho školního roku přijímáme žáky i na stupeň druhý.

 

——————————————————————————–

 

Ve školním roce 2014/2015 otvíráme přednostně věkově smíšenou skupinu pro první stupeň. Přihlašovat se tedy mohou především děti od 6 do 11 let. V případě, že by se přihlásil i dostatečný  počet zájemců z řad druhého stupně, otevřeme i skupinu pro děti starší.

Dále jsme rovněž otevřeni domácímu vzdělávání. Pokud tedy máte zájem dítě u nás pouze zapsat a vzdělávat se společně doma, rádi Vám vyjdeme vstříc a poskytneme Vám potřebné zázemí.

adminPro koho je Ježek bez klece