Nová alternativní škola, z. s.

Zápis spolku do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 19874 proběhl 24. června 2014.
IČO: 030 72 142
Bankovní spojení: 2200928646/2010

Cílem spolku je přispívat svou prací a činností k rozvoji vzdělávání alternativním – svobodným způsobem, a to zejména při naplňování rámcového vzdělávacího programu.

Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku do spolku a která současně souhlasí se stanovami a podporuje účel spolku.

adminNová alternativní škola, z. s.