G – kombinované vzdělávání, individuální vzdělávací plán

Žáci gymnázia mají možnost studovat i v kombinované formě vzdělávání, v každém ročníku pro ně máme vyhrazeno pět míst.

S doporučením ŠPZ či z jiných závažných důvodů lze žákům umožnit individuální vzdělávací plán.

adminG – kombinované vzdělávání, individuální vzdělávací plán