Vzdělávání v Ježkovi

Ježek bez klece je místem určeným k sebeřízenému vzdělávání a k seberealizaci prostřednictvím svobody do takové míry, jakou současná česká legislativa umožňuje. Aktuálně nabízíme plnění povinné školní docházky na obou stupních základní školy (v podobě individuálního i běžného vzdělávání) a od šk. roku 2022/2023 studium na našem čtyřletém gymnáziu, kde si lze vybírat z IT a umělecké profilace, která se dále člení na dramatické, výtvarné a hudební studio.

adminVzdělávání v Ježkovi