Co od nás můžete očekávat

Každý rodič chce zajisté pro své dítě to nejlepší. Jistě se to týká i vzdělávání. Chápeme, že Vaše dítě je pro Vás to nejcennější. Když se narodilo, stalo se pravděpodobně tím nejdůležitějším ve Vašem životě, věnovali jste se mu s dokonalou péčí, vkládali do něj, co si myslíte, že by mohlo potřebovat, přáli jste si, aby bylo šťastné a zdravé, aby milovalo a bylo milováno.

I my bychom rádi navázali na Vaše rodinné prostředí. Chápeme, že ne na všem se všichni vždy shodnou, ale v jistých základních principech to jistě možné je. My Vám můžeme něco nabídnout, jestli toho využijete, je jen a jen na Vás.

Přidejte se k nám, pokud pro své dítě chcete:

 • neotřelé a dle potřeb se proměnující bezpečné prostředí, možnost volby,
 • svobodný, rovný a respektující přístup, uvědomování si vlastní zodpovědnosti,
 • pohodu a klid,
 • podporu v tom, pro co děti hoří,
 • objevování všemi smysly, dostatek pohybu a prostoru pro hru,
 • pobyt i mimo budovu,
 • důraz na vnitřní motivaci žáků,
 • vyžádanou zpětnou vazbu, sebehodnocení žáků,
 • smysluplné učivo,
 • sebeřízené vzdělávání,
 • nízký počet dětí ve věkově smíšené skupině,
 • zapojení se do tvorby společných pravidel,
 • kvalifikované ped. pracovníky, ale i nadšence z řad dobrovolníků, studentů,
 • umožnění plného zapojení žáků do chodu školy,
 • nejrůznější mimoškolní aktivity, semináře a workshopy pro rodiče i veřejnost,
 • podporu domácího vzdělávání, chcete-li dítě vzdělávat sami doma,
 • dostatek volného času po škole – vzájemně se netrápíme domácími úkoly.

Možná jsme na něco zapomněli, možná něco popsali nesrozumitelně… Klidně nám pište, volejte a ptejte se.

adminCo od nás můžete očekávat