ZŠ – zápisy do prvních tříd

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy Ježek bez klece jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

1      2      3      4      5      7      8      9      10      11      12      13      14      15   

Správní řízení bylo přerušeno u uchazečů č. 6 a 16.

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Rodiče nepřijatých dětí mají možnost se proti rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou, odvolat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy o vzdělávání do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

18. dubna 2024

Gabriela Boček Ježková, ředitelka školy


Zápisy proběhnou 8., 11. a 12. dubna 2024:

 • 8. dubna 15.00–17.00 hod.,
 • 11. dubna 17.00–20.00 hod.,
 • 12. dubna 13.30–20.00 hod.

Rezervace času zápisu probíhá zde


Elektronický sběr žádostí:

 • 27. března – 7. dubna zde

Potvrzení elektronického zápisu:

 • Potvrzení elektronického zápisu je třeba do půlnoci 7. dubna doplnit zasláním potřebných formulářů (naleznete je zde) jedním z následujících způsobů:
 1. do datové schránky školy (fzmynrk),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail, děkujeme za pochopení) na gabriela.jezkova@jezekbezklece.cz,
 3. poštou,
 4. osobním podáním 8., 11. a 12. dubna.

Vyhlášení výsledků:

 • 18. dubna: na webových stránkách a na vývěsce školy (minimálně po dobu čtrnácti dnů).

Do prvního ročníku budeme přijímat 13 dětí. Uchazeči budou přijímáni na základě následujících kritérií:

 • osobní účast dítěte na pohovoru (0–1 bod),
 • znalost a souznění dítěte s fungováním a základními principy v Základní škole a gymnáziu Ježek bez klece (0–2 body),
 • sourozenec vzdělávající se v Základní škole a gymnázium Ježek bez klece (1 bod).

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los. Pořadí odeslání/předání žádosti k zápisu nemá v žádném případě vliv na (ne)přijetí uchazeče.


Bližší informace budou postupně doplňovány zde.

V případě dotazů a nejasností prosím pište na gabriela.jezkova@jezekbezklece.cz, případně volejte/posílejte SMS na tel. č.: 731 170 973 (Gábina).

Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit.


1. března 2024

                                                                                                               Mgr. Gabriela Boček Ježková, ŘŠ


——————————————————————————————————————–

Zápisy pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy Ježek bez klece jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

1      4       5       6       7       8       9       10   

Správní řízení bylo přerušeno u uchazečů č. 2 a 3.

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Rodiče nepřijatých dětí mají možnost se proti rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou, odvolat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy o vzdělávání do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

20. dubna 2023

Gabriela Boček Ježková, ředitelka školy

———-

Zápisy proběhnou 13. a 14. dubna 2023:

 • 13. dubna 16.30–19.00 hod.,
 • 14. dubna 16.30–18.00 hod.

Elektronický sběr žádostí:

 • 5.–12. dubna zde

Potvrzení elektronického zápisu:

 • Potvrzení elektronického zápisu je třeba do půlnoci 14. dubna doplnit zasláním potřebných formulářů (naleznete je zde) jedním z následujících způsobů:
 1. do datové schránky školy (fzmynrk),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail, děkujeme za pochopení) na gabriela.jezkova@jezekbezklece.cz,
 3. poštou,
 4. osobním podáním 13. a 14. dubna

Vyhlášení výsledků:

 • 20. dubna: na webových stránkách a na vývěsce školy (minimálně po dobu čtrnácti dnů).

Do prvního ročníku budeme přijímat osm dětí. Uchazeči budou přijímáni na základě následujících kritérií:

 • znalost a souznění s metodami a základními principy v Základní škole a gymnáziu Ježek bez klece (0–2 body),
 • sourozenec vzdělávající se v Základní škole a gymnázium Ježek bez klece (1 bod).

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los.

Bližší informace budou postupně doplňovány zde.

1. března 2023

Gabriela Boček Ježková, ŘŠ


Zápisy pro školní rok 2022/2023

ZSGJbK/27/2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy Ježek bez klece jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

1       2       3       4       5       6       8       9       10       11      13      

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Rodiče nepřijatých dětí mají možnost se proti rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou, odvolat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy o vzdělávání do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

19. dubna 2022

Gabriela Boček Ježková, ředitelka školy

———-

Zápisy proběhnou 12. a 13. dubna 2022:

 • 12. dubna 13.00–17.00 hod.,
 • 13. dubna 16.30–18.00 hod.

Elektronický sběr žádostí:

 • 2.–10. dubna zde

Potvrzení elektronického zápisu:

 • Potvrzení elektronického zápisu je třeba do půlnoci 13. dubna doplnit zasláním potřebných formulářů (naleznete je zde) jedním z následujících způsobů:
 1. do datové schránky školy (fzmynrk),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail, děkujeme za pochopení) na gabriela.jezkova@jezekbezklece.cz,
 3. poštou,
 4. osobním podáním 12. a 13. dubna

Vyhlášení výsledků:

 • 19. dubna: na webových stránkách a na vývěsce školy (minimálně po dobu čtrnácti dnů).

Do prvního ročníku budeme přijímat jedenáct dětí. Uchazeči budou přijímáni na základě následujících kritérií:

 • znalost a souznění s metodami a základními principy v Základní škole a gymnáziu Ježek bez klece (0–2 body),
 • sourozenec vzdělávající se v Základní škole a gymnázium Ježek bez klece (1 bod).

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los.

Bližší informace budou postupně doplňovány zde.

1. března 2022

Gabriela Boček Ježková, ŘŠ


ZÁPISY 2021/2022

ZS JbK/25/2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy Ježek bez klece jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2021/2022 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

1       2       3       4       5       6       7       11       13       14

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Rodiče nepřijatých dětí mají možnost se proti rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou, odvolat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy o vzdělávání do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

19. dubna 2021

Gabriela Boček Ježková, ředitelka školy

———————–

Vzhledem k aktuální situaci proběhne sběr žádostí pouze elektronickou formou. Oproti předcházejícím letům došlo ke změnám v přijímacím procesu. Každý zájemce (jeho zákonný zástupce) vyplní následující dotazník. Formuláře probíráme vždy společně na návštěvní komisi, v případně kladného výsledku návštěvní komise se vám ozveme s dalším postupem (online konzultace a doplňující formuláře).

5.–9. dubna: elektronický sběr žádostí

 • Prosíme o vyplnění veškerých údajů na následujícím odkaze.

12.–16. dubna: potvrzení elektronického zápisu

 • Potvrzení elektronického zápisu je třeba do pěti dnů od vyplnění doplnit zasláním potřebných formulářů (naleznete je zde) jedním z následujících způsobů:
 1. do datové schránky školy (fzmynrk),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail, děkujeme za pochopení) na gabriela.jezkova@jezekbezklece.cz,
 3. poštou,
 4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky na adrese Lidická 6a, případně se lze domluvit na výše uvedeném e-mailu na osobním předání.

19. dubna: vyhlášení výsledků

 • na webových stránkách a na vývěsce školy.

Do prvního ročníku budeme přijímat deset dětí. Uchazeči budou do naší školy přijímáni na základě následujících kritérií:

 • znalost a souznění s metodami a základními principy v Základní škole Ježek bez klece (0–2 body),
 • sourozenec vzdělávající se v Základní škole Ježek bez klece (1 bod).

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

2. 3. 2021

Gabriela Boček Ježková, ŘŠ


ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

Ředitelka Základní školy Ježek bez klece jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014
2015

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Rodiče nepřijatých dětí mají možnost se proti rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou, odvolat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy o vzdělávání do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

4. května 2020                                                                         Gabriela Ježková, ředitelka školy

———————–

AKTUALIZOVÁNO! PODMÍNKY SE NEMĚNÍ, POUZE FORMA PRŮBĚHU A SBĚRU ŽÁDOSTÍ K ZÁPISU:

Pro zápisy na školní rok 2020/2021 zůstávají v platnosti pravidla z loňského roku:

 • Stále platí, že každý, kdo bude chtít nastoupit do JbK, si u nás vyzkouší minimálně tři dny (úterý, středa a čtvrtek). Bližší informace o možnostech návštěvy školy (včetně odkazu na přihlašovací formulář) naleznete zde.
 • Nějaký čas s námi však musí strávit i rodiče (zákonní zástupci).
 • AKTUALIZACE: Samotné zápisy proběhnou pouze elektronickou formou (na e-mail gabriela.jezkova@jezekbezklece.cz, datovou schránkou fzmynrk – do předmětu prosím uvádějte “Zápis 2020/2021”), a to v termínu 13.-17. dubna (tj. do půlnoci 17. dubna). Žádosti přijímáme pouze v uvedených dne, na dřívější/pozdější žádosti nebudeme brát zřetel. Děkujeme za pochopení. Formulář žádosti naleznete zde.
 • Přihlašovat se na zápis je možné pouze prostřednictvím zasláním zprávy na gabriela.jezkova@jezekbezklece.cz od 18. března 2020 od 12.00 hod. Do předmětu prosím uveďte “Zápisy 2020/2021. Ve zprávě si vyberte čas, který by se vám nejlépe hodil, budeme se vám snažit vyjít maximálně vstříc. – ZRUŠENO
 • Přihlášení k zápisu neznamená přijetí ke vzdělávání, pořadí přihlášek nestanovuje pořadí pro přijímání.

Uchazeči budou do naší školy přijímáni na základě následujících kritérií:

 • znalost a souznění s metodami a základními principy v Základní škole Ježek bez klece (0–2 body),
 • sourozenec vzdělávající se v Základní škole Ježek bez klece (1 bod),
 • zákonný zástupce je zaměstnán v naší škole (1 bod).

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

17. 2. 2020

Gabriela Ježková, ŘŠ


ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání 2019/2020

Ředitelka Základní školy Ježek bez klece jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

1901 1902 1903 1904 1905 1906

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Rodiče nepřijatých dětí mají možnost se proti rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou, odvolat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy o vzdělávání do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

6. května 2019                                                                         Gabriela Ježková, ředitelka školy

————————

Pro zápisy na školní rok 2019/2020 zůstávají v platnosti pravidla z loňského roku:

 • Stále platí, že každý, kdo bude chtít nastoupit do JbK, si u nás vyzkouší minimálně tři dny (úterý, středa a čtvrtek). Bližší informace o možnostech návštěvy školy (včetně odkazu na přihlašovací formulář) naleznete zde.
 • Nějaký čas s námi však musí strávit i rodiče (zákonní zástupci).
 • Samotné zápisy proběhnou ve následujících termínech:

23. dubna (15.00–16.30 hod.) a 24. dubna (15.00–18.00 hod.)

 • Přihlašovat se na zápis je možné pouze prostřednictvím zasláním zprávy na gabriela.jezkova@jezekbezklece.cz od 20. března 2018 od 12.00 hod. Do předmětu prosím uveďte “Zápisy 2019/2020. Ve zprávě si vybret čas, který by se vám nejlépe hodil, budeme se vám snažit vyjít maximálně vstříc.
 • Přihlášení k zápisu neznamená přijetí ke vzdělávání, pořadí přihlášek nestanovuje pořadí pro přijímání.

Uchazeči budou do naší školy přijímáni na základě následujících kritérií:

 • znalost a souznění s metodami a základními principy v Základní škole Ježek bez klece (0–2 body),
 • sourozenec vzdělávající se v Základní škole Ježek bez klece (1 bod),
 • zákonný zástupce je zaměstnán v naší škole (1 bod).

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

22. 2. 2019

Gabriela Ježková, ŘŠ


ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání 2018/2019

Ředitelka Základní školy Ježek bez klece jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2018/2019 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

1801 1802 1803 1804 1806 1808 1809 1811 1813 1814
1815 1816 1819 1821 1823 1825 1827 1831 1833 1834
1835                
                 

Správní řízení bylo přerušeno u uchazeče č. 1830.

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Rodiče nepřijatých dětí mají možnost se proti rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou, odvolat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy o vzdělávání do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

4. května 2018                                                                         Gabriela Ježková, ředitelka školy

——————-

Pro zápisy na školní rok 2018/2019 zůstávají v platnosti pravidla z loňského roku:

 • Stále platí, že každý, kdo bude chtít nastoupit do JbK, si u nás vyzkouší tři dny (úterý, středa a čtvrtek). Bližší informace o možnostech návštěvy školy (včetně odkazu na přihlašovací formulář) naleznete zde.
 • Nějaký čas s námi však musí strávit i rodiče (zákonní zástupci). Ti si mohou vybrat ze dvou variant:
 1. přijdou na třídenní zkušenou se svým dítětem,
 2. využijí termínu „Anarchie pro rodiče 2018“, který jsme rezervovali přímo pro ně (tento rok proběhne 3. března).
 • Samotné zápisy proběhnou ve následujících termínech:

23. dubna (8.30 –11.00 hod., 13.30 –14.30 hod.), 24. dubna (8.30 –11.00 hod., 12.30 –17.30 hod.), 25. dubna (8.30 –12.30 hod., 15.00 –16.30 hod.), 26. dubna (8.30 –10.00 hod., 15.30 –17.30 hod.), 27. dubna (8.30 –13.00 hod.)

 • Přihlašovat se na zápis je možné zde od 20. března 2018 od 12.00 hod. Přihlášení k zápisu, neznamená přijetí ke vzdělávání, pořadí přihlášek nestanovuje pořadí pro přijímání.

Uchazeči budou do naší školy přijímáni na základě následujících kritérií:

 • znalost a souznění s metodami a základními principy v Základní škole Ježek bez klece (0–2 body),
 • sourozenec vzdělávající se v Základní škole Ježek bez klece (1 bod),
 • zákonný zástupce je zaměstnán v naší škole (1 bod).

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

13. 1. 2018


Základní škola Ježek bez klece

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání 2017/2018

Ředitelka Základní školy Ježek bez klece jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

1701 1702 1703 1705 1707 1708 1709 1710 1711

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Ostatní zájemci přijati nebyli. Rodiče nepřijatých dětí mají možnost se proti rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou, odvolat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy  do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

Datum zveřejnění: 26. 4. 2017

Gabriela Ježková, ředitelka školy

——

Pro zápisy na školní rok 2017/2018 jsme upravili pravidla:

 • Stále zůstává v platnosti, že každý, kdo bude chtít nastoupit do JbK, si u nás vyzkouší tři dny (úterý, středa a čtvrtek).
 • Nějaký čas s námi však musí strávit i rodiče (zákonní zástupci). Ti si mohou vybrat ze dvou variant:
 1. přijdou na třídenní zkušenou se svým dítětem,
 2. využijí jednoho termínu “Anarchie pro rodiče”, který jsme rezervovali přímo pro ně (tento rok bude na výběr 4. a 25. března).
 • Samotné zápisy proběhnou ve dvou termínech: 20. dubna 14.00–18.00 hod. a 21. dubna 9.00–15.00 hod. Přihlásit se k zápisu můžete zde.

Uchazeči budou do naší školy přijímáni na základě následujících kritérií:

 • znalost a souznění s metodami a základními principy v Základní škole Ježek bez klece (0–2 body),
 • sourozenec vzdělávající se v Základní škole Ježek bez klece (1 bod),
 • zákonný zástupce je zaměstnán v naší škole (1 bod).

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

2. 2. 2017


Základní škola ježek bez klece

ROZHODNUTÍ o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy Ježek bez klece jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2016/2017 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

1604 1605 1608 1609 1610 1612 1613 1614 1615 1617
1618 1619 1620 1621 1622 1624 1628 1629 1630

Správní řízení bylo přerušeno u uchazeče č. 1601 a 1631.

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Rodiče nepřijatých dětí mají možnost se proti rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude doručeno poštou, odvolat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy o vzdělávání do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

Gabriela Ježková, ředitelka školy

———-

Vážení zájemci,

formulář k zápisu můžete vyplnit zde. Těšíme se na Vás.

Vážení zájemci,

zápisy proběhnou 5. a 6. února v našich prostorách. Od 15. prosince do 15. ledna bude zvěřejněn on-line formulář, jehož součástí je i několik otázek. Po vyplnění a odeslání tohoto formuláře budete zařazeni do seznamu a následně Vám rozešleme bližší informace. Vyplnění formuláře a zodpovězení dotazníku je podmínkou pro zařazení do seznamu uchazečů, počet míst je omezen, po překročení kapacity nebude možné k zápisu dorazit.

Uchazeči budou do naší školy přijímáni na základě následujících kritérií:

 • znalost a souznění s metodami a základními principy v Základní škole Ježek bez klece (0–2 body),
 • sourozenec vzdělávající se v Základní škole Ježek bez klece (1 bod),
 • zákonný zástupce je zaměstnán v naší škole (1 bod).

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los.

Děkujeme a těšíme se!

————————————————————————————————————————————————-

Vážení a milí rodiče a děti (naši budoucí žáci),

máme radost, že jste s námi byli, že jsme si zápisy mohli společně užít. Bylo nám s Vámi všemi moc fajn! Přikládáme seznam všech, se kterými se budeme potkávat, a prosíme Vás, abyste si svá písemná rozhodnutí o přijetí vyzvedávali u nás po telefonické domluvě. Děkujeme a těšíme se!

Seznam uchazečů
Uchazeč: Výsledek řízení:
1501 přijat/a
1502 přijat/a
1503 přijat/a
1504 přijat/a
1505 přijat/a
1506 přijat/a
1507 přijat/a
1508 přijat/a
1509 přijat/a
1510 přijat/a
1511 přijat/a
1512 přijat/a
1513 přijat/a

Oficiální znění naleznete zde.

Vážení zájemci o zápis do Ježka bez klece,

děkujeme za Váš zájem! Přijímací řízení do naší školy probíhá individuálně formou společného setkání dítěte, zákonného zástupce a pracovníka školy. Napište či zavolejte nám prosím, společně se sejdeme a domluvíme vše potřebné. Zápisy se uskuteční ve dnech 29. ledna, 4. a 7. února. V případě zájmu prosím pište na info@jezekbezklece.cz a do zprávy prosím uveďte Vámi preferovaný čas (přesný čas nemůžeme pro velký zájem zaručit, ale budeme se snažit vyjít maximálně vstříc). Veškeré bližší informace s přesným časem budou rozesílány všem zájemcům s předstihem. Přihlášky k zápisu přijímáme od 15. prosince 2014 do 27. ledna 2015.

Dodatečný zápis do naší školy proběhne ve středu 27. 8. od 9.00 do 17.00 hod. Schůzky s jednotlivými zákonnými zástupci a dětmi proběhnou vždy v celou hodinu. Prosíme o nahlášení času, který Vám nejvíce vyhovuje, na e-mail: info@jezekbezklece.cz. Potvrzení Vašeho času společně s podrobnějšími informacemi Vám zašleme zprávou. Informace pro žáky v individuálním vzdělávání si dovolujeme připomenout níže. Plně podporujeme i domácí (individuální) vzdělávání. Pokud se rozhodnete vzdělávat své děti sami doma, rádi Vám vyjdeme vstříc!

Těšíme se na Vás!

Školský zákon, § 41

Individuální vzdělávání

(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1,

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,

h) vyjádření školského poradenského zařízení.

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

(4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

(5) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

(6) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

(7) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,

c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,

d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo

e) na žádost zákonného zástupce žáka.

(8) Ředitel školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

(9) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

adminZŠ – zápisy do prvních tříd