Přijímání nových žáků

V naší škole se chceme všichni cítit bezpečně, o přijetí každého nového člena (jak žáka, tak dospělého) se tedy rozhodujeme společně. Pokud máte opravdu zájem stát se součástí Ježka bez klece, pokračujte prosím podle níže uvedeného postupu. Dovolujeme si však upozornit, že aktuálně jsou šance na přijetí malé.

Každý zájemce (zápisy, přestupy):

  1. vyplní dotazník (jestliže máte zájem pouze o IV, týká se vás pouze tento dotazník),
  2. pokud bude návštěva schválena, dostaví se zájemci na první setkání (tzv. pokec před návštěvou)
  3. zúčastní se školního týdne – je třeba absolvovat minimálně úterý, středu a čtvrtek (nějterých dnů se účastní i zákonní zástupci),
  4. ve čtvrtek se na sněmu zájemce může vyjádřit, zda má o JbK zájem,
  5. zhruba po týdnu se společně všichni opět sejdeme a probereme případný přestup, obavy, očekávání apod.,
  6. společně se v JbK rozhodujeme, následně zájemce informujeme.


Zápisy, přestupy

V případě, že žádáte o přijetí k zápisu do prvního ročníku, využijte prosím Žádost o přijetí k zápisu. Pokud žák přestupuje z jiné školy, je třeba vyplnit Žádost o přestup a u zájemců o individuální vzdělávání i Žádost o povolení IV. Po přijetí je podepsána oběma stranami smlouva o  vzdělávání a zákonný zástupce vyplní Základní myšlenky JbK_prohlášení rodiče, v případě individuálního vzdělávání Pravidla pro IV v JbK_2020.

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňte prosím Žádost o odklad PŠD a společně s ní dodejte i všechny potřebné náležitosti. Pokud zákonní zástupci nedoloží veškeré potřebné doklady (z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa) do 30 dnů, bude správní řízení přerušeno.

adminPřijímání nových žáků