Jak se můžete zapojit, pomoct

 

Dobrý den, děkujeme, že jste rozklili i tuto kolonku. Znamená to nejspíš, že byste nám rádi pomohli. Práce je dost a všeho ostatního málo. Nejvíce bychom v současnosti ocenili:

  • šíření informací o našem záměru (sdílení na sociálních sítích, hovory s ostatními  rodiči),
  • pomůcky a materiály k výuce,
  • vybavení tříd,
  • finanční příspěvky.

Pokud byste měli zájem zapojit se aktivněji do chodu naší školy, ozvěte se nám prosím, určitě něco vymyslíme.

Děkujeme a mějte se krásně.

 

Možnosti podpory:

  • Převodem na účet – Sociální fond Ježka bez klece 

Součástí rozpočtu školy je i pravidelná úplata za školní vzdělávání, ke kterému se rodiny žáků a žáci smluvně zavazují. Stávají se situace, kdy rodiče i žáci souzní s myšlenkou a filozofií naší školy, ale finance je v tuto chvíli limitují. Taktéž v průběhu vzdělávání se mohou dostat do nepředvídaných životních situací, kdy nemohou dál platit školné a mimoškolní aktivity. Proto škola přistoupila k vytvoření tzv. sociálního fondu, který umožňuje částečně nebo zcela pokrýt školné či mimoškolní aktivity žáka.
Do sociálního fondu mohou přispět fyzické i právnické osoby, včetně školy samotné. Primárně fond hospodaří s příspěvky od rodičů, žáků, sponzorů a dalších osob podporující školu. Do sociálního fondu může dále škola vložit prostředky získané na školních akcích. Každý příspěvek do sociálního fondu je řádně účetně evidován. Prostředky sociálního fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtě 123-9219000217/0100, na který je možné přispívat. O čerpání sociálního fondu rozhoduje ředitelka školy.

  • Bitcoin Lightning – viz níže
  • Bitcoin on-chain – připravujeme

Převodem na účet

Bitcoin Lightning

Číslo účtu: 123-9219000217/0100
foxypaul83@walletofsatoshi.com
adminJak se můžete zapojit, pomoct