Formuláře, dokumenty, GDPR

Dokumenty a formuláře

Název Co chci řešit Kdy Odkaz na dokument
Žádost o zápis Chci přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky (zápisy do ZŠ). před zahájením PŠD (zápisy probíhají v dubnu) Žádost o přijetí k zápisu
Žádost o odklad PŠD Chci požádat o odklad povinné školní docházky při zápisech, do 30 dnů po podání žádosti o zápis Žádost o odklad PŠD
Žádost o IV Jako rodina jsme se rozhodli pro vzdělávání dle § 41 ŠZ (individuální vzdělávání/”domškoláctví”). kdykoliv v průběhu školního roku Žádost o IV
Pravidla pro IV Potvrzuji seznámení se s pravidly IV v ZŠ. současně s žádostí o IV Pravidla pro IV
Oznámení o plnění PŠD v zahraničí Chceme odcestovat, naše dítě bude plnit PŠD v zahraničí kdykoliv v průběhu roku Oznámení o plnění PŠD v zahraničí
Žádost o přestup Rozhodli jsme se, že chceme přestoupit (ZŠ, G). v případě volné kapacity kdykoliv v průběhu roku (viz Přijímaní nových žáků) Žádost o přestup
Základní myšlenky – prohlášení rodiče Chceme potvrdit, že souzníme s principy Ježka bez klece při podání žádosti o přestup/o zápis/při podání přihlášky na SŠ Základní myšlenky – prohlášení rodiče
Základní myšlenky – prohlášení uchazeče Chci potvrdit, že jako uchazeč souzním s principy Ježka bez klece při podání žádosti o přestup (ZŠ)/o zápis (ZŠ)/při podání přihlášky na SŠ Základní myšlenky – prohlášení uchazeče
Přihláška na SŠ Chci se přihlásit k přijímacím zkouškám (do Ježka bez klece, na jakoukoliv jinou střední školu) do 1. března
(do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou)
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss
Přihláška k maturitě Chci se přihlásit k maturitě do 1. prosince (pro jarní zkušební období), 25. června (pro podzimní období) daného školního roku  
Přihláška na školní akci Chci jet na výlet, hory apod. dle termínů daných akcí  
Žádost o uvolnění z TV Chci dítě uvolnit z tělesné výchovy na základě lékařského posudku kdykoliv v průběhu školního roku Žádost o uvolnění z TV
Žádost o změnu plateb školného Chci změnit platby školného (sourozenec, snížení, změna) kdykoliv v průběhu školního roku Žádost o změnu plateb školného
Dotazník pro zákonné zástupce Moje dítě bylo přijato ke vzdělávání v JbK kdykoliv v průběhu školního roku, spolu s ostatními dokumenty Dotazník pro zákonné zástupce


Zástupy, přestupy

V případě, že žádáte o přijetí k zápisu do prvního ročníku, využijte prosím Žádost o přijetí k zápisu. Pokud žák přestupuje z jiné školy, je třeba vyplnit Zadost o prestup a u zájemců o individuální vzdělávání i Žádost o povolení IV. Po přijetí je podepsána oběma stranami smlouva o  vzdělávání a zákonný zástupce vyplní Základní myšlenky JbK_prohlášení rodiče, v případě individuálního vzdělávání Pravidla pro IV v JbK.

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňte prosím Žádost o odklad PŠD a společně s ní dodejte i všechny potřebné náležitosti. Pokud zákonní zástupci nedoloží veškeré potřebné doklady (z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa) do 30 dnů, bude správní řízení přerušeno.

Školní vzdělávací program

Vzdělávaní v naší škole probíhá dle ŠVP ZŠ Ježek bez klece – SRaZ v Ježkovi bez klece. K nahlédnutí je zde:

ŠVP_ZSJBK

Příloha č. 1 – Začlenění průřezových témat podle jednotlivých předmětů

Příloha č. 2 – Učební plán

Přílohč. 3 – Výstupy


Školní řád a preventivní program školy

Preventivní program JbKŠKOLNÍ ŘÁD, pravidla pro hodnocení

GDPR

Informační memorandum

Výroční zpráva

adminFormuláře, dokumenty, GDPR