G – přijímací řízení

Pokud máš zájem hlásit se do JbK (na školní rok 2024/2025):

 

 1. Prosíme tebe i tvé rodiče o vyplnění dotazníků.
 • Tuto část doporučujeme nepodcenit. V dotazníku, který nalezneš zde, tě prosíme o maximální upřímnost.
 • Tvoji rodiče (zákonní zástupci) naleznou dotazník zase zde.
 1. Zúčastníš se týdenní návštěvy.
 • Můžeš si vybrat týden, budeme se snažit vyjít ti vstříc, ideálně do 20. února.
 • Rádi bychom tě poznali, rádi bychom, abys poznal/a ty nás, abys viděl/a prostředí, do kterého se hlásíš.
 • Součástí návštěvy bude závěrečná “grilovačka”.
 1. Podáš oficiální přihlášku.
 • Přihláška se podává předepsaným způsobem do 20. 2. 2024 (registrací do systému nebo papírově na novém formuláři) 
 1. Zašleš nám svou sebeprezentaci.
 • Potřebujeme ji mít v JbK do 20. 2. 2024
 • Prostřednictvím sebeprezentace formou videa/audia/textu vyjádříš, co bys chtěl/a dělat, čemu se již věnuješ, pro co hoříš, čím nás zapálíš. Rozhodně nás také zajímá třeba to, jak si představuješ svobodu projevu, jak vidíš sebe v nejlepším/nejhorším světle. Chceme tě poznat, chceme se toho o tobě co nejvíc dozvědět.
 1. Zúčastníš se přijímacího řízení.
 • Jednotná přijímací zkouška proběhne 12./15. dubna 2024
 • Školní kolo: obhajoba zaslané sebeprezentace, proběhne ve stejném dnu jako JPZ nebo dle domluvy ve dnech 12.-19. dubna 2024
 • Náhradní kolo jednotné přijímací zkoušky: 29./30. dubna 2024

 

Kritéria přijímacího řízení

 

Školský zákon (§ 60) vymezuje, že v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (dále JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky a že hodnocení z této zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %. V souladu s výše uvedeným jsme tedy stanovili následující kritéria

Maximálně lze získat 100 bodů:

 • 60 bodů JPZ (za úspěšné složení se považuje nenulový výsledek)
 • 20 bodů sebeprezentace
 • 20 bodů ústní pohovor

Ke splnění kritérií přijímacího řízení je třeba dosáhnout nenulového výsledku u JPZ a min. 15 bodů za sebeprezentaci a 15 bodů za ústní pohovor.

Ve školním roce 2024/2025 bude přijato ke studiu v 1. ročníku 15 žáků.


Druhé kolo přijímací zkoušky v roce 2023

Školní kolo proběhne v pátek ihned po splněné návštěvě. Termín týdenní návštěvy je následující:

 • 29.5. – 2.6. (sebeprezentace je třeba odevzdat do 2. června)

Školní kolo se skládá z odevzdání sebeprezentace, týdenní návštěvy a pohovoru v JbK. Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněny 9. června zde a na vývěsce školy.

Těšíme se na vás

——————————

Výsledky přijímacího řízení 2023

 

1. kola budou zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy 28. dubna 2023. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Uchazeč může vzít  zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání nebo uchazeč, který byl přijat na základě náhradní termínu.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí (ne dříve).

Výsledky přijímacího řízení 1.kola naleznete po kliknutí na TENTO odkaz.

——————————

Pokud máš zájem hlásit se do JbK (rok 2023/2024):

 

1.Prosíme tebe i tvé rodiče o vyplnění dotazníků.

 • Tuto část doporučujeme nepodcenit. V dotazníku, který nalezneš zde, tě prosíme o maximální upřímnost.
 • Tvoji rodiče (zákonní zástupci) naleznou dotazník zase zde.

2. Zúčastníš se týdenní návštěvy.

 • Můžeš si vybrat týden, budeme se snažit vyjít ti vstříc.
 • Rádi bychom tě poznali, rádi bychom, abys poznal/a ty nás, abys viděl/a prostředí, do kterého se hlásíš.
 • Součástí návštěvy bude závěrečná “grilovačka”.

3. Podáš oficiální přihlášku.

 • Přihláška se podává na předepsaném formuláři do 28. 2. 2023.

4. Zašleš nám svou sebeprezentaci.

 • Potřebujeme ji mít v JbK do 28. 2. 2023
 • Prostřednictvím sebeprezentace formou videa/audia/textu vyjádříš, co bys chtěl/a dělat, čemu se již věnuješ, pro co hoříš, čím nás zapálíš. Rozhodně nás také zajímá třeba to, jak si představuješ svobodu projevu, jak vidíš sebe v nejlepším/nejhorším světle. Chceme tě poznat, chceme se toho o tobě co nejvíc dozvědět.

5. Zúčastníš se přijímacího řízení.

 • Jednotná přijímací zkouška proběhne 13./14. dubna 2023
 • Školní kolo: obhajoba zaslané sebeprezentace, proběhne v některém dni v období 12.-14. dubna 2023 dle domluvy
 • Náhradní školní kolo: 10./11. května 2022
 • Náhradní kolo jednotné přijímací zkoušky: 10./11. května 2023


Kritéria přijímacího řízení

 

Školský zákon (§ 60) vymezuje, že v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (dále JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky a že hodnocení z této zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %. V souladu výše uvedeným jsme tedy stanovili následující kritéria

Maximálně lze získat 100 bodů:

 • 60 bodů JPZ (za úspěšné složení se považuje nenulový výsledek)
 • 20 bodů sebeprezentace
 • 20 bodů ústní pohovor

Ke splnění kritérií přijímacího řízení je třeba dosáhnout nenulového výsledku u JPZ a min. 15 bodů za sebeprezentaci a 15 bodů za ústní pohovor.


Výsledky přijímacího řízení 2022

 

1. kola budou zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy 2. května 2022. Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Uchazeč může vzít  zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání nebo uchazeč, který byl přijat na základě náhradní termínu.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí (ne dříve).

Výsledky přijímacího řízení 1.kola naleznete po rozkliknutí v tabulce níže:

Výsledky přijímacího řízení náhradního termínu naleznete po rozkliknutí v tabulce níže:

Pozn.
*1 pro úspěšné složení je třeba alespoň 15 bodů z 20
*2 pro úspěšné složení je třeba alespoň 15 bodů z 20
*3 za úspěšné složení se považuje nenulový výsledek; výsledný součet bodů z JPZ se přepočítá na 60 % bodového zisku za státní část přijímací zkoušky, zbylých 40% celkového bodového zisku tvoří body za školní část přijímací zkoušky

——————————

Vyhlašujeme školní kolo přijímacího řízení na pátek 23.9.2022

——————————

Náhradní školní kolo přijímací zkoušky: 9. května 2022
Náhradní kolo jednotné přijímací zkoušky: 10./11. května 2022

——————————

Druhé kolo přijímací zkoušky v roce 2022

Školní kolo proběhne v pátek ihned po splněné návštěvě. Termíny týdenních návštěv jsou následující:

 • 23.–27. května (sebeprezentace je třeba odevzdat do 19. května)
 • 30. května – 3. června (sebeprezentace je třeba odevzdat do 26. května)

Školní kolo se skládá z odevzdání sebeprezentace, týdenní návštěvy a pohovoru v JbK. Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněny 8. června zde a na vývěsce školy.

Těšíme se na vás

——————————

Pokud máš zájem hlásit se do JbK (školní rok 2022/2023):

 

1. Prosíme tebe i tvé rodiče o vyplnění dotazníků.

 • Tuto část doporučujeme nepodcenit. V dotazníku, který nalezneš zde, tě prosíme o maximální upřímnost.
 • Tvoji rodiče (zákonní zástupci) naleznou dotazník zase zde.

2. Zúčastníš se týdenní návštěvy.

 • Můžeš si vybrat týden, budeme se snažit vyjít ti vstříc.
 • Rádi bychom tě poznali, rádi bychom, abys poznal/a ty nás, abys viděl/a prostředí, do kterého se hlásíš. Součástí návštěvy bude tedy i beseda.

3. Podáš oficiální přihlášku.

 • Přihláška se podává na předepsaném formuláři do 28. 2. 2022.

4. Zašleš nám svou sebeprezentaci.

 • Potřebujeme ji mít v JbK do 28. 2. 2022
 • Prostřednictvím sebeprezentace formou videa/audia/textu vyjádříš, co bys chtěl/a dělat, čemu se již věnuješ, pro co hoříš, čím nás zapálíš. Rozhodně nás také zajímá třeba to, jak si představuješ svobodu projevu, jak vidíš sebe v nejlepším/nejhorším světle. Chceme tě poznat, chceme se toho o tobě co nejvíc dozvědět.

5. Zúčastníš se přijímacího řízení.

 • Jednotná přijímací zkouška proběhne 12./13. dubna 2022
 • Školní kolo: rozhovor nad zaslanou sebeprezentací, proběhne 11. dubna 2022
 • Náhradní školní kolo: 9. května 2022
 • Náhradní kolo jednotné přijímací zkoušky: 10./11. května 2022


Kritéria přijímacího řízení

 

Školský zákon (§ 60) vymezuje, že v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (dále JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky a že hodnocení z této zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %. V souladu výše uvedeným jsme tedy stanovili následující kritéria

Maximálně lze získat 100 bodů:

 • 60 bodů JPZ (za úspěšné složení se považuje nenulový výsledek)
 • 20 bodů sebeprezentace
 • 20 bodů ústní pohovor

Ke splnění kritérií přijímacího řízení je třeba dosáhnout nenulového výsledku u JPZ a min. 15 bodů za sebeprezentaci a 15 bodů za ústní pohovor.

adminG – přijímací řízení