Školné

Roční školné 2023/2024

Roční poplatek

Měsíční poplatek

Zápisné

2 000 Kč

-

56 400 Kč

4 700 Kč

ZŠ – vzdělávání dle § 41 ŠZ

4 700 Kč

-

G (1. ročník) – denní, kombinovaná

84 084 Kč

7 007 Kč

G (2. ročník) – denní, kombinovaná

84 084 Kč

7 007 Kč

G (3. ročník) – denní, kombinovaná

72 072 Kč

6 006 Kč

G (4. ročník) – denní, kombinovaná

66 060 Kč

5 505 Kč

Platba se poukazuje převodem na běžný účet školy u KB, a. s., číslo účtu 107-7419750267/0100, variabilní symbol bude přidělen, informace o platbách naleznete ve školním systému Edookit.

V odůvodněných případech lze výši školného přizpůsobit aktuální situaci zákonných zástupců, zletilých žáků. Žádost o změnu výše školného musí být škole doručena písemně.

U dětí sourozenců navštěvující školu mají rodiče možnost slevy. Případná sleva je poskytována pouze dětem, které školu navštěvují současně v aktuálním období. Možnost bude posuzována individuálně dodatkem ke smlouvě dle aktuálních finančních možností školy.

V ceně není započítána strava a poplatek za pomůcky a kroužky.

Jednorázový poplatek (pouze pro nové žáky) ve výši 2 000 Kč (hradí i žáci v režimu IV) je splatný při podpisu smlouvy.

Sociální fond Ježka bez klece

Součástí rozpočtu školy je i pravidelná úplata za školní vzdělávání, ke kterému se rodiny žáků a žáci smluvně zavazují. Stávají se situace, kdy rodiče i žáci souzní s myšlenkou a filozofií naší školy, ale finance je v tuto chvíli limitují. Taktéž v průběhu vzdělávání se mohou dostat do nepředvídaných životních situací, kdy nemohou dál platit školné a mimoškolní aktivity. Proto škola přistoupila k vytvoření tzv. sociálního fondu, který umožňuje částečně nebo zcela pokrýt školné či mimoškolní aktivity žáka.

Do sociálního fondu mohou přispět fyzické i právnické osoby, včetně školy samotné. Primárně fond hospodaří s příspěvky od rodičů, žáků, sponzorů a dalších osob podporující školu. Do sociálního fondu může dále škola vložit prostředky získané na školních akcích. Každý příspěvek do sociálního fondu je řádně účetně evidován. Prostředky sociálního fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtě 123-9219000217/0100, na který je možné přispívat. O čerpání sociálního fondu rozhoduje ředitelka školy.

adminŠkolné