Školné

Poplatky pro školní rok 2021/2022

roční poplatek měsíční
Zápisné 2 000 Kč
56 400 Kč 4 700 Kč
ZŠ – vzdělávání dle § 41 ŠZ 4 700 Kč
G (1. ročník) – denní, kombinovaná 84 084 Kč 7 007 Kč
G (2. ročník) – denní, kombinovaná 84 084 Kč 7 007 Kč
G (3. ročník) – denní, kombinovaná 72 072 Kč 6 006 Kč
G (4. ročník) – denní, kombinovaná 66 060 Kč 5 505 Kč

Platba se poukazuje převodem na běžný účet školy u KB, a. s., číslo účtu 107-7419750267/0100, variabilní symbol bude přidělen, informace o platbách naleznete ve školním systému Edookit.

V odůvodněných případech lze výši školného přizpůsobit aktuální situaci zákonných zástupců, zletilých žáků. Žádost o změnu výše školného musí být škole doručena písemně.

U dětí sourozenců navštěvující školu mají rodiče možnost slevy. Případná sleva je poskytována pouze dětem, které školu navštěvují současně v aktuálním období. Možnost bude posuzována individuálně dodatkem ke smlouvě dle aktuálních finančních možností školy.

V ceně není započítána strava a poplatek za pomůcky a kroužky.

Jednorázový poplatek (pouze pro nové žáky) ve výši 2 000 Kč (hradí i žáci v režimu IV) je splatný při podpisu smlouvy.

adminŠkolné