Informace a dokumenty pro domškoláky, podklady pro kolokvia

Každý žák v režimu individuálního vzdělávání se dvakrát do roka dostaví na kolokvium (přezkoušení), které probíhá formou diskuse nad portfoliem. Kromě portfolia je prosím potřeba přinést i vyplněné tabulky pro sebehodnocení (lze zaslat i předem e-mailem, naleznete je níže). A nejpozději týden před vlastním termínem kolokvia zaslat e-mailem slovní sebehodnocení, které je adresované dítěti a které je tvořeno společně s ním (jedná se v podstatě o dopis adresovaný žákovi, starší žáci píšou sami sobě).

V JbK máme na prvním stupni následující předměty:

TRIVIUM (čtení, psaní, počítání – matematika, český jazyk a literatura, informační a komunikační technologie), JáMy (sněm, úterní výlety, člověk a jeho svět, osobnostní a sociální výchova), ESTETICKÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA (hudební a výtvarná výchova, člověk a svět práce), TĚLESNÁ VÝCHOVA, ANGLICKÝ JAZYK (RVP ho stanovuje povinně od 3. ročníku).

Zde si můžete stáhnout listy s výstupy k sebehodnocení a list k zamyšlení se nad svým učebním plánem pro první stupeň: Sebehodnocení TRIVIUM 1.-3. ročníku, Sebehodnocení TRIVIUM 4.-5. ročník, Sebehodnocení JáMy 4.-5. ročník, Sebehodnocení AJ 3. ročník, Sebehodnocení AJ 4.-5. ročník, Sebehodnocení TV 1.-3. ročník-2018, Sebehodnocení TV 4.-5. ročník-2018, Schůzka nad plánem.

Tabulky se sebehodnocením je potřeba odevzdat nejpozději na kolokviu (přezkoušení), případně je možné některé předměty vyplnit online zde (v tomto případě nemusíte ani tiskout a nosit na kolokvia, ani posílat e-mailem):

 

Na druhém stupni máme zase tyto předměty:

JAZYKY (český jazyk a literatura, jazyky), JáMy (sněm, výchova ke zdraví, dějepis, občanská výchova, osobnostní a sociální výchova), MATVĚDY (matematika, fyzika, chemie, přírodopis), TĚLESNÁ VÝCHOVA, ESTETICKÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA (hudební a výtvarná výchova, člověk a svět práce).

Zde si můžete stáhnout listy s výstupy k sebehodnocení pro druhý stupeň a list k zamyšlení se nad svým učebním plánem pro druhý stupeň: Sebehodnocení JAZYKY_ČJ 6.-9. ročník, Sebehodnocení JAZYKY – AJ + další cizí jazyk 6.-9. ročník, Sebehodnocení JáMy D 6.-9. ročník, Sebehodnocení MATVĚDY M 6.-9. ročník, Sebehodnocení MATVĚDY F 6.-9. ročník, Sebehodnocení MATVĚDY CH 6.-9. ročník, Sebehodnocení MATVĚDY Př. 6.-9. ročník, Sebehodnocení TV 6.-9. ročník-2018, Schůzka nad plánem.

Tabulky se sebehodnocením je potřeba odevzdat nejpozději na kolokviu (přezkoušení).

 

—————

V případě potřeby můžete využít i formulář Schůzka nad plánem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starší verze:

Sebehodnocení_ČJ5, Sebehodnocení_ČJ9, Sebehodnocení ČJ3,5,9_tab, Sebehodnocení M3,5,9_tab, Sebehodnocení ČJ_9, kopie-sebehodnoceni-cj_vse-1, Sebehodnocení M3,5,9_tab, Sebehodnocení F9_tab, Sebehodnocení CH9_tab, Sebehodnocení B9_tab, Sebehodnocení F9, Sebehodnocení CH9, Sebehodnocení B9, Sebehodnocení M3, 5, 9_tab, Sebehodnocení M_3

adminInformace a dokumenty pro domškoláky, podklady pro kolokvia