Školné

Naše škola je zařazená do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT,  díky čemuž získala dotace poskytované státem. Vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky pokrývají provoz školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte.

Školné je pro školní rok 2019/2020 stanoveno na 3700 Kč měsíčně (44 400 Kč ročně).

Příspěvek můžete hradit ročně, pololetně, čtvrtletně, měsíčně nebo týdně (částka se pouze rozpočítá, její výše se nikterak nemění).

Platba se poukazuje převodem na běžný účet školy u KB, a. s., číslo účtu 107-7419750267/0100, variabilní symbol je totožný s rodným číslem dítěte (bez lomítka).

U dětí sourozenců navštěvující školu mají rodiče možnost slevy. Případná sleva je poskytována pouze dětem, které školu navštěvují současně v aktuálním období. Možnost bude posuzována individuálně dodatkem ke smlouvě dle aktuálních finančních možností školy.

Pozn.: V ceně není započítána strava, jednorázový poplatek (pouze pro nové žáky) ve výši 2000 Kč (hradí i žáci v režimu IV) splatný při podpisu smlouvy a odpolední kroužky.

Individuální vzdělávání:

Výše školného pro žáky v režimu individuálního vzdělávání je stanovena na 4000 Kč za rok.

adminŠkolné