Školní poradenské pracoviště

Naše poradenské pracoviště tvoří školní psycholog, výchovný poradce a školní metodička prevence. Při řešení problémů spolupracujeme se všemi, kterých se daná situace týká, v případě potřeby kontaktujeme další odborníky.

školní psycholog: Juraj Matis

výchovný poradce: David Urubčík

školní metodička prevence: Gabriela Ježková

adminŠkolní poradenské pracoviště